Chinese Herbs that Tonify Yang
HomeChinese Herbs › Chinese Herbs that Tonify Yang

Chinese Herbs that Tonify Yang

There are 29 Herbs that Tonify Yang (Category 24 of 29)

Ba Ji Tian (Morinda Root)
Morinda Root
Bu Gu Zhi (Psoralea Fruit)
Psoralea Fruit
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps, Chinese Caterpillar Fungus)
Cordyceps, Chinese Caterpillar Fungus
Du Zhong (Eucommia Bark)
Eucommia Bark
Ge Jie (Gecko)
Gecko
Gou Ji (Chain Fern Rhizome)
Chain Fern Rhizome
Gu Sui Bu (Drynaria Rhizome)
Drynaria Rhizome
Hu Lu Ba (Fenugreek Seed)
Fenugreek Seed
Hu Tao Ren (Walnut Nut)
Walnut Nut
Jiu Cai Zi (Chinese Leek/Onion Seed)
Chinese Leek/Onion Seed
Lu Jiao Jiao (Deer Horn Gelatin)
Deer Horn Gelatin
Lu Jiao Shuang (Deer Horn Fragments)
Deer Horn Fragments
Lu Rong (Velvet of Young Deer Antler)
Velvet of Young Deer Antler
Rou Cong Rong (Fleshy Stem of the Broomrape)
Fleshy Stem of the Broomrape
Sha Yuan Zi (Astragalus Seed, Flattened Milkvetch Seed)
Astragalus Seed, Flattened Milkvetch Seed
Suo Yang (Fleshy Stem of Cynomorium)
Fleshy Stem of Cynomorium
Tu Si Zi (Chinese Dodder Seeds)
Chinese Dodder Seeds
Xian Mao (Golden Eye Grass Rhizome)
Golden Eye Grass Rhizome
Xu Duan (Japanese Teasel Root)
Japanese Teasel Root
Yang Qi Shi (Actinolite)
Actinolite
Yi Zhi Ren (Black Cardamom, Alpinia Oxyphylla Fruit)
Black Cardamom, Alpinia Oxyphylla Fruit
Yin Yang Huo (Aerial Parts of Epimedium)
Aerial Parts of Epimedium
Zi He Che (Human Placenta)
Human Placenta
Hai Gou Shen (Male Seal Sexual Organs)
Male Seal Sexual Organs
E Guan Shi (Tip of Tubular Stalactites)
Tip of Tubular Stalactites
Hai Long (Pipe Fish)
Pipe Fish
Hai Ma (Sea Horse)
Sea Horse
Hai Shen (Sea Cucumber, Sea Slug, Trepang)
Sea Cucumber, Sea Slug, Trepang
Lu Jiao (Deer Horn)
Deer Horn
If you found this page interesting, please share it!